13 Nisan 2011 Çarşamba

ÇOCUKLARDA CİNSEL KİMLİK GELİŞİMİ HAKKINDA MAKALE - prof. dr. sabiha paktuna keskin

     Oedipus, Shakespeare'in eserlerinde bir erkek çocuktur. Shakespeare, Oedipusun kraliçe olan annesi ile olan anne-çocuk ilişkilerini anlatır. Bu anne-çocuk ilişkisi psikanalizin de konusu olduğundan, bu durum kitaplara, Shakespeare'in oyundaki kahramana atfen 'Oedipus kompleksi' olarak geçmiştir.
     Çocuklar beş yaş civarında cinsel kimlik bulma çabası içine girerler. Erkek çocuklar baba rolünü benimserler. Babaları gibi annelerine yakınlaşırlar. Anneyi kazanmak için baba ile rekabet etmeye başlarlar. İşte, çocuğun iç dünyasında sessizce kurduğu bu düzenek bir erkeklik taslağıdır. Çocuk için bu sıkıntılı bir dönemdir. Çünkü baba güçlüdür. Ayrıca, anne ile baba arasında çözemediği özel bir yakınlık vardır. O halde, bu durum çocuk için bir krizdir. Bir sure sonra bu güçlü adam ile rekabet etmenin zorluğunu ve imkansızlığını farkeder. Babanın gücünü kabul eder. Baba ilekendini özdeşleştirip babanın safına geçer. Baba ile özdeşleşmesi erkek kimliğinin kazanılması için beklenen aşamadır. Bu aşamaya ulaşan çocuk için bu, Oedipus krizinin çözümüdür.
     Baskın bir anne ite silik karakterli bir baba varlığında rekabet de olamayacaktır. Çünkü çocuğun karşısında anne için mücadele edeceği, sonunda gücünü kabul edip, davranışlarını taklit etmeye değer bulduğu kimse yoktur. Böyle baskın bir anne için mücadele etmek de biraz caydırıcıdır. Yani, daha başından bir taslak sorunu yaşanacaktadır. Gücünü kabul edip özdeşleşeceği bir baba yoksa çocuk böyle bir figürü yakın çevresinde arar. Yakın çevresinde, model alabileceği güçlü bir erkek figürü de yoksa kriz çözülemez. Bu durumda Oedipus kompleksinden söz edilir. Sonuç olarak bu dönemde elde edilmesi gereken cinsel kimlik aşamasına ulaşılamamıştır. 
     Cinsel kimlik arayışı sadece beş yaş döneminde ve bu kadar değildir. İleride de böyle çabalar devam eder. Fakat bu döneme ait konması gereken tuğla yerine konamamıştır. İleride bu kendini hep belli eder. Diğer gelişme aşamaları olağanüstü olur da, bu durumu kompanse ederlerse belki bu dönemin olumsuz etkisi ortadan kalabilir. Böyle olmadığı takdirde çocuğun erkek kimliği güdük kalır. Yaşamın diğer dönemlerine geçilir, ancak eskilerde kalan bu eksiklik kendini hayat boyu belli eder. Bu çocuk, yeteneklerini sergileyemeyen, güvensiz, aile yaşantısında başarısız, bir yetişkin adayıdır. 

OEDİPUS VE ELECTRA KARŞI CİNS EBEVEYN İLE ÖZDEŞLEŞME
     
     Oedipus erkek çocuk olduğu için erkek çocukların anneleri için babaları ile yaptıkları rekabete bu ad verilir. Kız çocuklarının babaları için anneleri ile girdiği rekabete yine Shakespeare'in karakterlerinden biri olan kız çocuk adına atfen Electra krizi denir. Krizin çözülememe hali komplekstir.
     Bu, kendi cinsine karşı, karşı cins için verilen bir mücadeledir. Amaç; karşı cinsin ilgisini çekmede kendi cinsine göre daha başarılı olabilmektir. Kendi ve karşı cins için seçilen ilk örnekler çocuğun ebeveynidir. Örneğin kız çocukları babalarının ilgisi için anneleri ile erkek çocukları da annelerinin dikkatini çekmek için babaları ile mücadeleye girişirler. Topuklu ayakkabı giymek, ruj sürmek, kaçan çorap istemek gibi. Ya da bilek güreşi yapmak, boks eldiveni istemek gibi.
Dört yaşındaki oğlumla boks maçları yapıyoruz. Odanın ortasına ip gererek adeta gerçek bir arena kuruyoruz. Parlak çikolata ambalaj kâğıtlarından dişliklerimizi ve boks eldivenlerimizi giyip ringe çıkıyoruz. Eşim, gerekli hallerde suyumuzu ve havlumuzu veriyor. Beni yenebilmek için aşın bir güç ve çaba harcadığına şahit oluyorum. Onu hiç bir oyunda bu kadar hevesli ve canla başla çalışırken görmüyorum.
Dört yaşındaki kızımı aynanın karşısından alamıyorum. Kaşla göz arasında yatak odasına gizlenip, benim rujlarımı, farlarımı deniyor. Geçen hafta ağlaya bağıra kaçan çorap aradık kendisine.
     Karşı cinsin ilgisini çekebilmek için, aynı cinsle cazibe yarışları yapılır. Bu durumun oldukça zorlayıcı bir durum olması nedeni ile kriz diye adlandırıldığını söylemiştik. Bu cazibe yarışları sayesinde çocuk kendi cinsi ile iyice özdeşleşir. Cinsiyetine özgü rolü benimser. Bu yarış sırasında aynı cinsin bu konudaki mahareti gözlenir. Onun gibi, hatta ondan üstün olma çabası gösterilir. Sonunda, kendi cinsindeki ebeveynle mücadele yerine, o cins kabul edilir. Yani aynı cinsin gücü ve cesareti ile özdeşleşme ile bu kriz ortadan kalkar (Oedipus-Electra krizinin çözümü). 
     Önceleri aynı cins ebeveynin güç ve cesareti ile olan özdeşleşme, giderek aynı cins ebeveynin cinsel kimliği ile özdeşleşerek cinsel kimliğin ilk kilometre taşını oluşturur.

ÖZDEŞLEŞME FİGÜRÜ

     Özdeşleşme, kişilik gelişiminde önemlidir. Asıl önemlisi, çocuğun özdeşleşeceği güvenilir figürleri yakın çevresinde bulabilmesidir. Kız çocukları için anne, erkek çocukları için ise baba, o güne kadar çocukla kurdukları ilişkinin güvenilirliği ve başarısı ölçüsünde, çocuk tarafından özdeşleşmeye kabul ya da red görürler.
     Özdeşleşme figür yoksunluğu, kız çocukları için ya erkeklerden ürken ya da onlara aşırı cinsellikle yaklaşan bir kişiliğin, erkek çocuklar için işe annesine bağımlı, üretken olamayan bir kişiliğin temellerini atar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder